Løsninger tilpassetbedriftens behov

Front Payment tilbyr fakturakjøp, fakturabelåning (faktoring) og fakturaadministrasjon. Vi er en del av finanskonsernet Front Farm, som leverer et bredt spekter av produkter og tjenester som samlet dekker alle klientens primære økonomisk-administrative behov.

Den røde tråden i konsernets virksomhet er fysiske og nettbaserte betalingsløsninger. Vår viktigste kompetanse er digitalisering, integrering og effektivisering av ellers ofte tungrodde og kostbare administrative fagsystemer og prosesser.

En vesentlig faktor for optimalisering av totalløsningen, er regnskapet. Gjennom vårt søsterselskap Ligo Regnskap leverer vi økonomisk-administrative tjenester og bedriftsrådgivning, som knyttes sammen med digitalisering og organisering av driften, og arbeidsflyten i virksomheten.

Gjennom våre ulike søsterselskaper kan vi levere egenutviklet butikkdatasystem og integrering av dette mot klientens regnskapssystem og andre tredjepartsløsninger. Vi har partner- og samarbeidsavtaler med en rekke tunge og markedsledende aktører, som Vipps, Klarna, Nets o.a.

Dine fordeler

Tjenesten kan integreres mot butikkdata og nettbutikk, faktura- og regnskapssystem, slik at prosessen automatiseres.

Skroll til toppen