Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging betegner tidsrommet fra fakturaen er sendt til fakturabeløpet står på konto. Dette kan i mange tilfeller være en tidkrevende og ubehagelig prosess. Ved å overlate oppgaven til Front Payment, sparer du tid, ubehageligheter – og kostnader. Dessuten har du trygghet for at det til enhver tid gjeldende regelverket alltid blir fulgt.

Med vår erfaring, etablerte rutiner og gode fagsystemer sørger vi for å opprettholde den gode kunderelasjonen og avklare sakene raskt, respektfullt, profesjonelt og effektivt.

Ta Kontakt for mer informasjon