Ledelse

Styrets leder: Jan Henrik Jelsa    
Jan Henrik Jelsa har en Bachelor of Science with Honours in Management Sciences (siviløkonom) fra University of Warwick i Storbritannia. Jelsa besitter også en betydelig kompetanse innen finansregnskap, skatterett, rettslære og andre regnskapsrelaterte emner etter å ha vært autorisert regnskapsfører i perioden 1990-2010.

Jan Henrik Jelsa er administrerende direktør, gründer og medeier i Pizzabakeren Invest AS, som er franchisegiver og eier av Pizzabakeren-konsernet med mer enn 200 utsalgssteder i 5 land. Han er også aktivt involvert i flere andre selskaper, bl.a. handelskonsernet Ligo Gruppen AS, eiendomsselskapet Ligo Eiendom AS og investeringsselskapet Jelsa Investering AS.

Jan Henrik Jelsa har mer enn 30 års erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, og i mange som gründer og ene- eller deleier. Han har erfaring med etablering og oppbygging av flere vellykkede foretak, og har eller har hatt en rekke styreverv i både egne og eksterne virksomheter. Jan Henrik Jelsa er i dag styreleder i 55 og styremedlem i 13 selskaper.

 

Styremedlem: Tore Krogstad   
Tore Krogstad er utdannet ved Politihøgskolen og Forsikringsakademiet, har mer enn 15 års erfaring fra finansieringsvirksomhet i en rekke foretak og har vært involvert i oppstartsfasen i flere av foretakene. Krogstad har tidligere etablert og bygget opp tilsvarende virksomhet (fakturakjøp, faktoring og inkasso) i Norge med svært gode resultater. Han er ansatt i B2Holding som Regional Director Scandinavia.

Tore Krogstad har erfaring fra Aktiv Kapital Norge AS, nå PRA Group Norge AS (fremmedinkassoforetak), Gothia AS, Gothia Finans AS (Arvato Finance), kredittinstitusjonen Avida Finans AB NUF og Avida Inkasso AS. Han har vært daglig leder i Interkreditt Kapital AS, og har innehatt en rekke styreverv i ulike foretak.

 

Styremedlem: Bjørn Landsnes   
Bjørn Landsnes har økonomisk-administrativ utdannelse fra Høgskolen i Rogaland (nå Universitetet i Stavanger) med økonomi, bedriftsetablering og entreprenørskap i fagkretsen.

Landsnes har siden 2007 vært daglig leder i Ligo Regnskap AS med ansvaret for drift, administrasjon, rekruttering og utvikling. Under hans ledelse har Ligo Regnskap AS vokst fra 7 til 30 ansatte, leverer regnskaps- og rådgivningstjenester til mer enn 400 kunder og omsetter for ca 30 MNOK.

Bjørn Landsnes har mer enn 25 års erfaring fra privat og offentlig virksomhet. Han har vært involvert i etableringen og oppbyggingen av flere foretak, og har eller har hatt en rekke styreverv i disse. Vi viser for øvrig til vedlagt dokumentasjon.

 

Daglig leder: Espen Eikeland
Espen Eikeland er utdannet bachelor i revisjon fra Universitetet i Stavanger, og har bred og sammensatt erfaring og kompetanse innen fagområdene regnskap og revisjon, finansregnskap og skatterett, rettslære og andre emner innen fagfeltet.

Espen Eikeland har nær 15 års erfaring som accountant, autorisert regnskapsfører og ansatt i Statoil ASA (Equinor) og avdelingsleder i Ligo Regnskap AS.

 

Kredittsjef: Christian Thams     
Christian Thams er norsk statsborger. Han er utdannet bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI og har tatt en årsenhet i psykologi fra Universitetet i Tromsø.

Christian Thams har mer enn ti års relevant erfaring som bl.a. Business Area Manager, Key Account Manager, Senior Credit Officer, forretningsutvikling, kundeansvarlig på factoring og kundekonsulent hos SG Finans, Avida Finans og Interkreditt Kapital AS.