Styrket likviditet,redusert kredittrisiko

For små og mellomstore bedrifter kan det ofte være krevende å balansere utestående fordringer med betalingsforpliktelser. Med fakturakjøp fra Front Payment er du alltid sikret likviditet, økonomisk forutsigbarhet og beskyttelse mot overraskende tap på dine fordringer.

Fakturakjøp innebærer at Front Payment kjøper dine fordringer og samtidig overtar risikoen for og oppfølgingen av dem. Vi gir deg umiddelbart oppgjør for fakturaen. Pengene står på konto innen 24 timer, uavhengig av fakturaens forfallsdato.

Hos Front Payment er fakturakjøp en enkel, automatisert og fleksibel løsning som styrker bedriftens likviditet, finansierer fortsatt vekst, eliminerer tapsrisikoen og frigjør tid og ressurser slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten, produktiviteten og virksomhetens positive utvikling.

Du velger selv hvilke fakturaer du vil overdra til oss, og når.
Så ordner vi resten. Profesjonelt og effektivt.

Dine fordeler

Tjenesten kan integreres mot butikkdata og nettbutikk, faktura- og regnskapssystem, slik at prosessen automatiseres.

Skroll til toppen