Front Payment + Opus Dental

Front Payment har både e-faktura og EHF-faktura, hvilket gjør det lettere for deres kunder å gjøre opp sitt utestående. E-fakturaen ligger i Vippsen og nettbanken og har en vesentlig høyere løsningsgrad enn papirfaktura. EHF-fakturaen går ut anonymisert med referanser til mottaker for å ivareta deres ansvar for personopplysninger av særlig kategori/helseopplysninger når dere sender faktura til en tredjepart.

Hele prosessen, fra det oppstår et honorarkrav hos pasienten, til pengen står på din bankkonto og banken er avstemt, er tenkt på. Omkostninger trekkes ikke fra honoraret, men kommer på egen inngående faktura slik at det blir enkelt å avstemme regnskapet. Front Payment leverer OCR-fil (innbetalingsfil) på 100 % av honorarer og utbetaler 100 % honoraret til dere. Dette betyr at føring av innbetalinger samsvarer med den fysiske pengestrømmen, det bokføres korrekt i Opus Dental automatisk og ingen gebyrer forsvinner på veien, slik at man unngår differanser på bankavstemming. Gebyrene kommer i stedet ryddig på en samlefaktura en gang pr. måned. Med en auto-betalingsløsning, skal det ikke være nødvendig med manuell leting etter differanser/fratrukkede gebyrer som skal omposteres/føres på nytt i regnskapet. Det er dyrt å betale timeshonorar for leting etter differanser/avvik. Det er dyrt å korrigere feilføringer. Med Front blir føring av innbetalinger korrekte med en gang.

OCR-filer leses inn automatisk i Opus Dental hver morgen før dere starter arbeidsdagen. Intet manuelt arbeid og helt ajour daglig.

Dersom du legger inn foresatt i personalia i Opus Dental, vil det være den foresatte som mottar sms med betalingslinken. Dette kan være aktuelt ved behandling av barn og ved fakturering av eldre pasienter uten smarttelefon. I sistnevnte tilfelle kan barn/barnebarn av eldre pasienter enkelt betale sin mors eller fars utestående via sin egen mobiltelefon. Intet papir – ingen bankkalkulator! SMS-varsling for timeavtaler vil fortsatt gå til den eldre pasienten selv.

Front Payment håndterer både planlagte betalingsavtaler og betalingsavtale på utført behandling i Opus Dental. Førstnevnte er ofte benyttet av kjeveortopeder. Sistnevnte kan være relevant, dersom dere selv ønsker å dele opp betalingen for pasienten, uten at pasienten skal belastes med renter/gebyrer fra Front Payment. Dere deler opp honoraret i så mange deler som dere ønsker, og Front Payment vil da hente en og en terminfaktura og sende ut en sms med betalingslink til pasienten 14 dager i forkant av terminfakturaens forfall. Det vil da være enkelt for pasienten å gjøre opp med Vipps eller kort. Dere kan enkelt endre terminbeløpet direkte i Opus Dental, dersom det er behov for det. Dette gir dere en frihet til å kunne yte god kundeservice til pasientene deres.

 • Ingen tvungen kredittsjekk, men muligheter for individuell kredittsjekk via Front Payment Portal.
 • God inkasso

Aktivering av betalingsløsningen gjøres per regnskap i Opus Dental. Flere regnskap med samme fakturanummerserie håndteres. Man kan hake av hvilke regnskap i Opus Dental som ønsker å benytte løsningen.

Betalingsløsning for tannhelsetjenesten

Tilby pasienten flere alternativer

Pasienten kan velge mellom betaling med kort, Vipps, delbetaling eller fakturabetaling.  Vi sender ut varsel om det ikke har blitt utført noen valg. Vårt mål er å gjøre betalingsprosessen til en fin og behagelig opplevelse for pasienten. Ønske er å gi en opplevelse som forsterker kundeforholdet og tilliten til deg og pasientene dine.

Vi gir også bedriftskunder muligheten til å samle faktura for en periode på en faktura eller få tilsendt enkeltvis.

Fyll ut kontaktskjema for et uforpliktende tilbud

Dine fordeler

 • Inntil 100 prosent finansieringsgrad
 • Utbetaling innen 24 timer
 • Redusert kredittid, bedret likviditet
 • Profesjonell og effektiv oppfølging
 • Færre tap på fordringer
 • Økonomisk forutsigbarhet
 • Komplett reskontro-oversikt
 • Frigjort kapasitet og ressurser
 • Mindre administrasjon
 • Fakturautsendelse, om ønskelig

Tjenesten kan integreres mot butikkdata og nettbutikk, faktura- og regnskapssystem, slik at prosessen automatiseres.

Fire gode grunner til å velge Front Payment

 • Mer tid. Bedre flyt.
 • Integrert mot journal- og regnskapssystem
 • Tilby flere betalingsalternativer
 • Reduserte kostnader